Nikko's Burger.........................$9.05

1/4 Pound Patty Melt.................$5.99

1/4 pound Hamburger............$5.69

1/4 pound Cheeseburger..........$5.99

Half Pound Double Cheeseburger..$8.19

Add Bacon.......................................$1.00
Half Pound Double Hamburger...$7.69Add Bacon.......................................$1.00